Cooperativa de serveis a la restauració i al turisme responsable info@xarec.coop

Manifest XaRec

Manifest XaRec

ADHESIÓ

MANIFEST PEL TURISME I L’HOSTALERIA RESPONSABLES

El model de desenvolupament del turisme i l’hostaleria fa temps que toca sostre. A l’empara del mantra de la “creació de treball i riquesa”, les grans empreses del sector han gaudit de via lliure pel creixement sense límits amb el beneplàcit de l’administració. La progressiva precarització del treball, l’homogeneïtzació dels serveis, l’especulació i la gentrificació, la massificació dels espais d’acollida, la desaparició de la cultura a barris i pobles i la destrucció del territori han provocat un creixent rebuig social, però també han suposat el naixement de propostes alternatives. Des de la iniciativa privada, la XAREC alcem la veu per visibilitzar l’alternativa enfront del model del turisme i l’hostaleria precaritzadors del treball, de la comunitat i del territori. La cura de l’entorn i les persones que l’habiten preval per sobre del guany econòmic. Amb cooperació i compromís, la XAREC volem ser palanca de canvi del model turístic i hostaler, posant les persones, el territori i la cultura al centre.

  1. PEL TREBALL DIGNE. Als nostres establiments, garantim una feina no precària. Som projectes fets per treballadores. Vetllem per la qualitat laboral a les empreses proveïdores de béns i serveis.
  2. SOM VEÏNES. Som gent del barri o del poble, participem de la vida local. El respecte pel descans i la vida dels veïns és prioritari. Ens preocupem per les afectacions que l’activitat dels nostres establiments pugui ocasionar al veïnat, i actuem per minimitzar-les.
  3. ECOLÒGICAMENT. Prioritzem el consum de productes respectuosos amb el medi i les persones. Comprem a pagès, als nostres barris, a la nostra comarca; quan més a prop, menys petroli i més economia local. Posem en pràctica mesures per l’estalvi energètic, i treballem per reduir els residus, especialment plàstics, amb la perspectiva Residu Zero.
  4. FEM CULTURA. La base de les activitats que desenvolupem i de les nostres cuines està lligada a les tradicions i cultura del país. Parlar la llengua és respectar-la, parlem català. Promovem la cultura local, amb valors, popular i singular.
  5. CUIDEM DEL TERRITORI. Tenim cura del territori, el coneixem i el donem a conèixer, amb actitud respectuosa i preservadora. La massificació trenca els equilibris naturals, per això ens oposem al model de turisme de masses.
  6. SOM ECONOMIA SOLIDÀRIA. Som part de la XES (Xarxa d’Economia Solidària). L’economia solidària és el motor de la transformació social. Practiquem la intercooperació, treballem amb empreses de l’ESS (banca i asseguradores ètiques, cooperatives energètiques i de telecomunicacions, etc.).
  7. ESPAIS LLIURES DE LOTERIES I APOSTES. No promovem el joc, font de malalties i ruïna econòmica. Ni casinos, ni loteries, ni màquines escurabutxaques.
  8. AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE. Implementem polítiques per resoldre les desigualtats de gènere sense diferències salarials. Entenem que les tasques reproductives són cosa de totes. Vetllem per la conciliació de dones i homes. Promovem la presència de les dones en els òrgans de govern dels nostres projectes.
  9. EL CREIXEMENT TÉ LÍMITS. Cal posar línies vermelles i limitar el creixement turístic, i cal decréixer en aquells territoris on la pressió del turisme fa insostenible la vida de les veïnes i posa en perill l’equilibri de l’ecosistema.
  10. COOPERAR VS COMPETIR. El nostre principi d’acció és la cooperació, basada en el treball horitzontal, la responsabilitat compartida i l’ètica en el nostre procés de producció i en la relació amb les empreses del nostre sector.

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part d'un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la XAREC i que seran tractades per tal de gestionar la vostra petició d'adhesió i l'enviament d'informació sobre la XAREC i/o actes organitzats per la xarxa. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant correu electrònic a la següent adreça comunicacio@xarec.coop, indicant el dret que voleu fer efectiu.

Forma part de la Xarec!

Suma't a la nostra xarxa enviant-nos un e-mail i ens posarem en contacte
Contacta

Forma part de la Xarec!

Suma't a la nostra xarxa enviant-nos un e-mail i ens posarem en contacte
Contacta