La XAREC. Cooperativa de serveis a la restauració i al turisme responsables, SCCL, en constitució,  obre convocatòria per cobrir dues places de tècnic per donar inici a l’activitat de la cooperativa de serveis al mes de novembre.

Després del procés d’anàlisi del sector i les possibilitats de serveis necessaris per als projectes dels sectors de la restauració i el turisme responsables, la XAREC es constitueix en cooperativa de serveis per fer front a les seves necessitats.

Els perfils dels dos llocs de treball a cobrir són els següents:

TÈCNIC DE GESTIÓ

La XAREC. Cooperativa de serveis a la restauració i al turisme responsables, SCCL ofereix un lloc de treball de tècnic/a econòmic/a per dur a terme la gestió administrativa, comptable i de coordinació econòmica. Les persones interessades en aquest lloc de treball hauran d’enviar a participacio@xarec.coop el CV i una carta de motivació.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dimarts 30 d’octubre. Les candidatures preseleccionades rebran resposta en un termini de 2 dies. La incorporació serà a partir del 5 de novembre.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Aquestes són les tasques associades al lloc de treball:

 • Control i seguiment de socis i serveis. Tramitar i fer el seguiment dels expedients, serveis i contactes amb tercers que es requereixin. Mantenir actualitzat l’arxiu i les bases de dades, així com del control i mecanització de socis.
  Implementar accions per ampliar el nombre de sòcies i fidelitzar les existents.
 • Facturació i comptabilitat. Tasques comercials en formacions, banc de recursos i esdeveniments.
 • Suport tasques Consell Rector: convocatòries, preparació, seguiment, recordatoris i redacció d’actes reunions i assemblees. Assumir delegacions. Suport en la recerca de vies de finançament.
 • Redacció documents oficials. Registre, classificació i arxiu de documents i correspondència. Atendre visites i trucades telefòniques.
 • Tasques de coordinació, seguiment, planificació, avaluació i justificació del projecte.
 • I, en general, totes les funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes

PERFIL DEMANAT

 • Compromís i motivació per les causes de justícia social i/o ambientals, i particularment amb el que té a veure amb l’Economia Social i Solidària, la restauració i el turisme responsable.
 • Es valorarà que la persona estigui participant activament a la XAREC i/o sigui membre d’una organització sòcia de la XAREC.
 • Experiència demostrable en gestió de projectes.
 • Capacitat demostrada de treballar en espais assemblearis i de gestió col·lectiva, així com capacitat de lideratge i coordinació d’equips. Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
 • Persona polivalent, flexible, amb capacitat d’adaptació i amb habilitats relacionals.
 • Recomanable estudis en ciències empresarials, administració i direcció d’empresa, economia o similars.
 • Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà.

ES VALORARÀ:

 • Es valorarà nocions d’altres llengües de l’Estat espanyol, així com anglès i francès.
 • Participació activa a la XAREC i/o la XES, o ser membre d’una organització sòcia
 • Coneixements en perspectiva de gènere
 • Habilitats en facilitació i treball en equip a distància
 • Autonomia i organització en el treball
 • Flexibilitat, agilitat i pro-activitat a l’hora d’articular-se amb interlocutors molt variats

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada de 20 hores setmanals. 1 any renovable
 • Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)
 • Lloc de treball: a determinar entre treballador i XAREC
 • Incorporació: 5 de novembre

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a participacio@xarec.coop:

 • El CV
 • Carta de motivació

TÈCNIC DE COMUNICACIÓ I COMERCIAL

La XAREC. Cooperativa de serveis a la restauració i al turisme responsables, SCCL ofereix un lloc de treball de tècnic/a de comunicació i comercial per portar a terme la dinamització comunicativa de la cooperativa de serveis, la gestió de xarxes socials, la preparació de newsletters i comunicacions, el disseny gràfic, així com la promoció de serveis i del segell de qualitat… Les persones interessades en aquest lloc de treball hauran d’enviar a participacio@xarec.coop el CV i una Carta de motivació.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà dimarts 30 d’octubre. Les candidatures preseleccionades rebran resposta en un termini de 2 dies. La incorporació serà a partir del 5 de novembre.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Aquestes són les tasques associades al lloc de treball:

 • Desenvolupament i dinamització del pla de comunicació. Gestió web, xarxes, grafisme
 • Redacció i coordinació de continguts web i elaboració de butlletins.
 • Actualització de les xarxes socials amb activitats i serveis propis, de les organitzacions sòcies i temes relacionats amb l’Economia Social i Solidària, així com amb la restauració i el turisme responsables.
 • Comunicació externa (redacció i enviament de notes de premsa, gestió de mitjans, etc).
 • Coordinació, redacció i disseny de materials comunicatius (memòria, tríptics, cartells, vídeos).
 • Resolució i seguiment d’incidències tècniques informàtiques juntament amb proveïdor informàtic.
 • Atendre visites i trucades telefòniques. Realització de visites i entrevistes. Entrevistes segell propi amb socis i nous socis.
 • Control de serveis i tasques comercials: formacions, banc de recursos i esdeveniments

PERFIL DEMANAT

 • Compromís i motivació per les causes de justícia social i/o ambientals, i particularment amb el que té a veure amb l’Economia Social i Solidària, la restauració i el turisme responsable.
 • Es valorarà que la persona estigui participant activament a la XAREC i/o sigui membre d’una organització sòcia de la XAREC.
 • Experiència demostrable en gestió comunicativa, redacció periodística i gestió de xarxes socials.
 • Capacitat demostrada de treballar en espais assemblearis i de gestió col·lectiva, així com capacitat de lideratge i coordinació d’equips. Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació
 • Persona polivalent, flexible, amb capacitat d’adaptació i amb habilitats relacionals.
 • Recomanable estudis en comunicació, publicitat o RRPP.
 • Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà

ES VALORARÀ:

 • Es valorarà nocions d’altres llengües de l’Estat espanyol, així com anglès i francès.
 • Es valorarà coneixement de disseny gràfic.
 • Participació activa a la XAREC i/o la XES, o ser membre d’una organització sòcia
 • Coneixements en perspectiva de gènere
 • Habilitats en facilitació i treball en equip a distància
 • Autonomia i organització en el treball
 • Flexibilitat, agilitat i pro-activitat a l’hora de articular-se amb interlocutors molt variats

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral de sis mesos
 • Jornada de 20 hores setmanals
 • Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)
 • Lloc de treball: a determinar entre treballador i XAREC
 • Incorporació: 5 de noviembre

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a participacio@xarec.coop:

 • El CV
 • Carta de motivació