La intercooperació és un principi que està en l’ADN dels projectes de la XAREC. Uns projectes que, de fet, ja tenen en la seva mateixa gènesi la intercooperació per dotar-se d’uns millors serveis com una eina irrenunciable i de gran valor.

Comencem aquesta setmana una secció on es repassarà com de forma directa o més indirecta la intercooperació fa forts els projectes de la XAREC, però alhora enriqueixen la societat i el territori en els quals estan ubicats. Hi explicarem el funcionament intern dels nostres espais, siguin restaurants, càterings o allotjaments.

Esteu atents en properes publicacions a com duem a la pràctica la intercooperació des de la XAREC i els projectes que en formem part!