La intercooperació, principi bàsic de la XAREC

La intercooperació és un principi que està en l’ADN dels projectes de la XAREC. Uns projectes que, de fet, ja tenen en la seva mateixa gènesi la intercooperació per dotar-se d’uns millors serveis com una eina irrenunciable i de gran valor.

Comencem aquesta setmana una secció on es repassarà com de forma directa o més indirecta la intercooperació fa forts els projectes de la XAREC, però alhora enriqueixen la societat i el territori en els quals estan ubicats. Hi explicarem el funcionament intern dels nostres espais, siguin restaurants, càterings o allotjaments.

Esteu atents en properes publicacions a com duem a la pràctica la intercooperació des de la XAREC i els projectes que en formem part!