Cooperativa de serveis a la restauració i al turisme responsable info@xarec.coop

La XAREC a la FESC. Qui té fam, somia truites!

Ja en l’edició de 2014, tres dels projectes que participen a la XAREC van viure una bonica experiencia d’intercooperació, i es van encarregar que a la Fira d’Economia Solidària i Cooperativa de la Xarxa d’Economia Solidària tothom tingués quelcom que portar-se al pap....