Coneix la XAREC

Qui Som?

1r-banner

Projectes diferents, autònoms i allunyats territorialment, però amb els fogons, la cultura i l’Economia Social i Solidària com a denominador comú que comencem a construir una xarxa estable de col·laboració, treball i visibilització.

Som una idea, una proposta, un procés, una conseqüència, el pas lògic de tot projecte d’arrel transformador. Una aposta per a construir una nova eina de l’economia social i solidària, que acosti els nostres projectes, els revalori i els enforteixi. Una xarxa que al seu torn sigui capaç de revalorar, enfortir i acostar altres projectes de l’economia social i solidària. Acompanyar i donar sortida a nous projectes, intercanviar informació i experiència, posar damunt del mapa dels Països Catalans els projectes de restauració cooperativa per al seu tron posar sobre la taula una altra manera d’entendre i practicar l’economia, de construir les relacions laborals i de vincular-se al territori i a la seva gent.

Una proposta que a poc a poc ha d’enxarxar el màxim de projectes de restauració d’arrel cooperativa del país. Aquells que des d’una pràctica professional fan una aposta per anar-se acostant a la producció ecològica, de temporada o de proximitat. Projectes que arrelats al seu entorn, i des d’una cultura crítica i voluntat transformadora, actuïn d’agent dinamitzador del territori al qual pertanyen. No plantegem només una xarxa de restaurants, sinó anar més enllà, una xarxa de suport mutu, de col·laboració, d’anada i tornada, de la qual se’n beneficiïn els projectes que hi participin però que acabi repercutint també en aquells proveïdors, productors, o usuaris que com nosaltres han decidit assumir un paper actiu per canviar d’arrel aquesta societat absurda.

Impulsem aquesta xarxa perquè hem entès que junts som més forts, i fem més forta també la palanca del canvi. I ho impulsem nosaltres perquè hem entès que la vida, al cap i a la fi, és menjar, beure i cooperar!

Quins criteris ens enxarxen?

2n-banner

– Branca de treball (professionalització).

– Restauració i centre cultural.

– Producte: ecològic, proximitat, consum responsable.

– Democràcia interna, autogestió.

– Arrelament amb l’entorn.

En què treballem?

3r-banner

Som el resultat natural d’una necessitat comuna, la intercooperació. Protegir-nos, reconèixer’ns les unes en les altres i solucionar aquells reptes que se’ns plantegen en el dia a dia dels nostres projectes, però no de forma aïllada, sinó des de la solidaritat i el suport mutu. Així, ens hem posat a treballar en:

• Productes i proveïdors: Coneixement col·lectiu, borsa compartida de proveïdors, negociacions conjuntes, cura dels proveïdors petits que considerem que s’han de defensar.

• Comunicació: Creació d’una referencialitat comuna que ens permeti visibilitzar els nostres projectes de forma conjunta.

• Formació: Socialització de l’experiència acumulada, l’expertesa d’algunes quantes i la voluntat de fer les coses bé de moltes altres.

• Acollida i relacions cooperatives: Fem-ho gran, fem-nos fortes, demostrem que es pot plantejar la restauració i la cultura d’una forma diferent, que podem construir unes relacions laborals conscients, corresponsables i sobretot horitzontals, que som moltes i cada vegada més les que creiem que la paraula “èxit” pren un altre significat diferent del qual sovint s’han entestat a ensenyar-nos.